Thumbnail Image Table
Spreeuw
Staartmees
Staartmees
Groenling (m)
Spreeuw
Keep & Vink (v)
Keep
Roodborst
Keep
Vink (m)
Vink (v)
Groenling
Staartmees
Spreeuw
Vink (v)
Keep
Keep
Nonnetje (m)
Kluut
Kluut
Zomertaling
Zomertaling
Pijlstaart
Smient (m)
diverse Eenden & Meeuwen
Watersnip & Meeuwen
Groenling
Kleine Zilverreiger
Kleine Zilverreiger
Dodaars
Kluut
Tjiftjaf
Beflijster
Bruine Kiekendief (v)
Bruine Kiekendief (v)
Kemphaan & Kokmeeuw
jonge Havik ruziet met Zwarte Kraai
jonge Havik ruziet met Zwarte Kraai
landende Knobbelzwaan
landende Knobbelzwaan & veilg heenkomen zoekende Tafeleend (m)
Havik
Bruine Kiekendief (m)
Bruine Kiekendief (m)
fouragerende Kemphaan & jonge Kleine Mantelmeeuw
broedende Kluut
fouragerende Kluut
Grote Zilverreiger
fouragerende Kemphaan
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14