Thumbnail Image Table
jonge Witte Kwikstaart
Watersnip
Dodaars & Krakeend
Blauwe Reiger & Wintertaling
Bruine Kiekendief (v)
Bruine Kiekendief (v)
jonge Dodaars
Zeearend(en)
Zeearend(en)
Havik lastig gevallen door kraaiachtige (Zwarte Kraai ?)
Havik lastig gevallen door kraaiachtige (Zwarte Kraai ?)
Havik lastig gevallen door kraaiachtige (Zwarte Kraai ?)
Havik lastig gevallen door kraaiachtige (Zwarte Kraai ?)
Havik lastig gevallen door kraaiachtige (Zwarte Kraai ?)
Smient & een enkele Kuifeend
rustende Kuifeend, Slobeend & ?
Slobeend (v)
Ekster rooft pensstaaf van Ashera
Witte Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Boomvalk
Wilde en een enkele Kleine Zwaan
Wilde Zwaan in gezelschap van Tafeleend
Wilde & Kleine Zwaan op de Lepelaarplas
Nonnetjes & niet zichtbaar een OTTER
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14