Thumbnail Image Table
Tureluur (vgl waarneming.nl Kemphaan)
Distelvink (Putter) op distel
Jonge Ganzen aan de wandel
Grutto
Zeearend - Moeder & dochter Jannie
Zeearend - Moeder & dochter Jannie
Zeearend - Moeder & dochter Jannie
Bruine Kiekendief
Zeearend - Dochter Jannie
Dodaars maakt zich groot
Krakeend (juv)
Waterhoen met pul
Gierzwaluw & Spreeuw boven Oostvaardersdijk
Gierzwaluw boven Oostvaardersdijk
Grutto & Kievit
Chileense Smient
Chileense Smient
Grote Zilverreiger & Witgatje
Witgatje
Kuifeend (v) met pullen
Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger & Grauwe Gans
Fuut (juv)
Fuut & juveniele Fuut
Havik (juv)
Havik (juv) & Witte Kwikstaart
Havik (juv) 2x
Bruine Kiekendief
Havik (juv) 2x & Bruine Kiekendief
Havik (juv)
jonge Knobbelzwaan
Grote Zaagbek (m)
Grote Zaagbek (v)
Chinese Knobbelgans (Zwaangans)
Scholekster
Scholekster
Blauwe Reiger
Blauwe Reiger
Boerenzwaluw (juv)
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20